Polityka prywatności

Poszanowanie prywatności użytkowników ma dla nas ogromne znaczenie.

związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego sklepu internetowego Środowisko Miejskie.


Gromadzenie danych osobowych użytkowników i Klientów

W czasie korzystania z sklepu internetowego Środowisko Miejskie możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w przypadku formularzy zamówień pełne dane osobowe niezbędne przy zawarciu umowy kupna-sprzedaży, lub adres e-mail.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika/Klienta zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).


Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Każdemu użytkownikowi i Klientowi, który wypełnił formularz rejestracyjny zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Użytkownik i Klient może uzyskać dostęp do swoich danych po uprzedniej autoryzacji na stronie sklepu. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią faktury.


Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

Jako właściciel sklepu Środowisko Miejskie nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika.


Zmiany w zasadach ochrony prywatności sklepu

Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój naszego sklepu internetowego mogą wpłynąć na zmiany w zasadach ochrony prywatności. Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób ze sklepu internetowego Środowisko Miejskie obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów sklepu Środowisko Miejskie.

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących polityki prywatności sklepu prosimy o kontakt mailowy na adres kontakt@srodowiskomiejskie.pl

 Product added to wishlist

Please be advised, we are viewing our online store uses cookie technology and does not automatically collect any information, except for the options in these files (the so-called "Cookies").